• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Чарлз Такстън е доктор по физикохимия (Iowa State University), а впоследствие специализира история на науката (Харвард) и молекулярна биология (Brandeis University). Понастоящем е хоноруван преподавател в Карловия университет, Прага (Чехия). Сътрудничи на различни списания и е съавтор на няколко книги, посветени на темите за произхода на живота и на отношението между наука и религия. Изнесъл е десетки публични лекции в университетите от цял свят.

Избрано:

Чарлз Такстън 2 декември 2008

В древността причини с интелигентен произход са се считали основни за разбирането на природата. Три века след публикуването на Нютоновите „Principia“ обаче природата като че ли изглежда изчистена от всякакво интелигентно влияние освен това на човешките същества. Схващането, че интелигентни причини биха могли да играят съществена роля за разбирането на който и да е обект в природата днес изглежда едновременно анахронично и налудничаво. Въпреки това няколко учени със солидно положение в научното общество изказват дръзкото предположение, че самият живот би могъл да има интелигентен произход.