• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Мартин Бубер (1878–1965) е роден в еврейско семейство във Виена. Следва философия във Виена, Лайпциг, Берлин и Цюрих. Известно време е активен деец на ционисткото движение. Издава юдейско религиозно списание, преподава юдейска религиозна философия във Франкфуртския университет (1924–1933) и прави нов превод на Стария Завет на немски език. През 1938 г. емигрира от Германия в Палестина (Израел) и става професор по социална психология. Умира в Ерусалим.

Статии от Мартин Бубер

Аз и ти 28 юни, 2004

Избрано:

Светът е двойствен за човека съобразно двойственото му държане. Държането на човека е двойствено съобразно двойнствеността на елементите на словото, които той е способен да изговаря. Елементите на словото не са отделните думи, а словесните диади. Единият елемент на словото е словесната диада Аз—Ти. Другият елемент на словото е словесната диада Аз—То, при който без всякаква промяна на словесната диада То може да се замени от думите Той или Тя.

Следователно Азът на човека също е двойствен. Защото Азът от елемента на словото Аз—Ти е различен от този в елемента на словото Аз—То.