• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Сьорен Киркегор (1813–1855) е датски философ от 19 век, когото мнозина определят като първия философ екзистенциалист. Отличителна черта на философията Киркегор е противопоставянето му на изпразнения от съдържание формализъм на протестантската църква в Дания по негово време. Чести теми в неговите философски разсъждения са същността на вярата, институцията на църквата, християнската етика и др.