• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Юрген Буумгарден получава званието доктор по теология през 1997 г. Преподава като асистент-професор по медицинска етика в университета на град Тюбинген.

Има публикувана книга, разглеждаща богословието и философията на Дитрих Бьонхофер.

Статии от Юрген Буумгарден

Избрано:

Какво е човешкото достойнство? В рамките на изложението си авторът разглежда този въпрос в светлината на различни аспекти, без да се опитва да създава каталог на критериите, чрез които то може да бъде дефинирано. Предмет на размишленията му е понятието за човешко достойнство в един определен контекст – християнско-хуманистичния, а стремежът му е да докаже, че във всяка култура може да бъде намерен общовалиден еквивалент на понятието достойнство.